งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สพป.กระบี่ สพม.กระบี่ เขต 13 เปิดสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สมัครสอบด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559 (รับสมัครสอบทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศคณะกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครสอบครููผู้ช่วย เพื่อสอบแข่งขันและบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่

ด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

จังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ดังนี้
การบรรจุเข้ารับราชการครูผู้ช่วย จังหวัดกระบี่
1. บรรจุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน 9 อัตรา
2. บรรจุ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่

รายละเอียดคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่จังหวัดกระบี่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้
1. กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
2. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
3. กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 9 อัตรา
4. กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
5. กลุ่มวิชาเอกวัดผลและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
6. กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
7. กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
8. กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัครสอบครูผู้ช่วย จังหวัดกระบี่
ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่  ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอุตรกิจ ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เปิดรับสมัครสอบระหว่างวันที่ 15 - 21 สิงหาคม 2559 (รับสมัครสอบทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คณะกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ และทางเว็บไซต์ www.krabiedu.net

กำหนดการอื่น ๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.กระบี่ สพม. เขต 13 กระบี่
- วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2559 กำหนดสอบ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
- วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 กำหนดสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
- วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 กำหนดสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ

กาประกาศผลสอบครูผู้ช่วย จังหวัดกระบี่
คณะกรรมการศึกษาจังหวัดกระบี่จะประกาศผลสอบครูผู้ช่วย ในวันที่ 29 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 จังหวัดกระบี่ และทางเว็บไซต์ www.krabiedu.net

รายละเอียดเปิดสอบครูผู้ช่วย จังหวัดกระบี่ เพิ่มเติมที่
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย กระบี่

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
1 ก.ย. 2559

ประกาศผลสอบข้อเขียน กำหนดสอบสัมภาษณ์
29 ก.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สพม.กระบี่ เขต 13สพป.กระบี่ครูผู้ช่วยเปิดสอบครูผู้ช่วยสอบครูผู้ช่วยเปิดสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด