งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

​สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) เปิดรับสมัครสอบ ถึง 10 มิ.ย. 2558


สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย)
เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบงานราชการ เพื่อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้สนใจสมัครสอบงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูเพิ่มเติมได้ดังนี้

ตำแหน่งงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบงานราชการ

- ตำแหน่งนนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ
- อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท ทั้งนี้ผู้สมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามวุฒิตามช่วงเงินเดือน
- จำนวนที่จะบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ผู้สมัครสอบงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
ผู้สมัครสอบ งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) สำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาโท

กำหนดการรับสมัครสอบงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://fda.moph.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"
  • ให้ผู้สมัครสอบงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรามเนียมการสมัครสอบ ไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ได้ที่เคาน์เตอร์ มบจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2558
  • เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้ว จะได้เลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา http://www.fda.moph.go.th หัวข้อ ข่าวประกาศ หรือผู้สมัครสอบสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้หากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแล้ว จำนำมาแจ้งให้ทราบทันทีที่หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบงานราชการ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ"

สำหรับรายละเอียดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) ผู้สมัครสอบสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครงานเพิ่มเติมได้ที่นี่ ประกาศรับสมัครสอบ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
15 มิ.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

หางาน ปริญญาโทนักวิชาการอาหารและยานักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย


ตำแน่งงานล่าสุด