งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สสจ.นครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่ 22-26 สิงหาคม 2559

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังนี้

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลปากพลี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ(วันเวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก ภายในวันและเวลาราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก (ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท)

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวันเวลา สถานที่สอบ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ภายในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก และทางเว็บไซต์ www.noph.go.th

รายละเอียด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ดังนี้
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก รับสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
2 ก.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายกพนักงานราชการเปิดสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด