งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ หลายอัตราถึง 18 มี.ค. 2558


 
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ หลายอัตราถึง 18 มี.ค. 2558

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ งานราชการ ตามประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง เปิดรับสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับรายละเอียดตำแหน่งงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบ งานราชการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ด้วย สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ตำแน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำหรับรายละเอียดจำนวนตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการ สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดันี้

ตำแหน่งงาน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดสอบ

1. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ จำนวน 100 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี
- จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่าทางบริหารธูรกิจ
- จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

3. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
- จะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศรับสมัครสอบงานราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน www.oag.go.th ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขัน" หรือ http://job.oag.go.th

ผู้สมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท โดยนำแบบฟอร์ม(ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต) ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 330 บาท(อัตราเดียวทั่วประเทศ) เมื่อชำระค่าสมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เรียบร้อยแล้วผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบเลขประจำตัวสอบและพิมพ์ใบสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือที่เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ หัวข้อ "ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ" หากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามประกาศ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดประกาศเพื่อดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การสมัครสอบต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
3 เม.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ งานราชการ เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) เปิดสอบ หลายอัตราถึง 18 มี.ค. 2558
  1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ประกาศรายชื่อสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ประจำปี 2558

    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ประกาศรายชื่อสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) ประจำปี 2558

ป้ายกำกับ

สอบ สตงสตง เปิดสอบ 2558สตง เปิดสอบ งานราชารสตง เปิดสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหางานเปิดสอบงานราชการสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด