งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดรับสมัครงาน ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหลายอัตรา

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำหรับผู้สนในสมัครสอบ ดูรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ดังนี้

ตำแหน่งงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งผู้จัดการกลุ่ม
2. ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย
3. ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/กอง
4. พนักงานประจำกลุ่ม/กอง
รายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครงานดูรายละเอียดได้ที่ประกาศท้ายนี้

การรับสมัครงาน
ผู้ประสงค์จะสมัครงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 9 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) ในระหว่างวันที่ 14 มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 เมษายน 2559 โดยปิดประกาศ ณ ฝ่ายบริหารกลาง ชั้น 9 อาคาร สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.) และทางเว็บไซต์สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย www.aviation.go.th

คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครงาน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
20 เม.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

เปิดรับสมัครสอบเปิดสอบเปิดรับสมัครงานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย


ตำแน่งงานล่าสุด