งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดรับสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน รวม 34 ตำแหน่ง

ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ดูรายละเอียดประกาศ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครงานราชการ ดังนี้

ตำแหน่งงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดสอบ
1. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน)
อัตราเงินเดือน 10,840 - 11,930 บาท หรือตามประกาศ ส.ป.ก. หรือตามที่ ก.พ. ประกาศกำหนด

2. ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน)
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามประกาศ ส.ป.ก. หรือตามที่ สำนนักงาน ก.พ. ประกาศกำหนด

จำนวนอัตราว่างที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะบรรจุแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 34 อัตรา

การรับสมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2559 ทางเว็บไซต์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม https://alro.job.thai.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันฯ"  ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 230 บาท

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภายในวันที่ 27 เมษายน 2559 ณ กองการเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต์ https://alro.job.thai.com หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

คลิกที่นี่  เพื่อดูรายละเอียดประกาศรับสมัครงานราชการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพิ่มเติม
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
27 เม.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างสำรวจปฏิบัติงานสมัครงานหางานเปิดสอบงานราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก


ตำแน่งงานล่าสุด