งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
การดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรณีที่มีเหตุความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ โดยกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 - 5 กุมภาพันธ์ 2558 ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำบรรจุแต่งตั้ง

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน 
- วุฒิ ปวช. หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
อัตราเงินเดือนที่จะผู้สมัครสอบจะได้รับ 9,400 - 10,340 บาทหรือตามที่ ก.พ. กำหนด

- วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ 10,840 - 11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

- วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 32 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
- วุฒิ ปวช.
อัตราเงินเดือน 9,400 - 10,340 บาทหรือตามที่ ก.พ. กำหนด

- วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ 10,840 - 11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

- วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณวุฒิผู้สมัครงาน
- วุฒิ ปวช. หรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
อัตราเงินเดือนที่จะผู้สมัครสอบจะได้รับ 9,400 - 10,340 บาทหรือตามที่ ก.พ. กำหนด

- วุฒิ ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ 10,840 - 11,930 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

- วุฒิ ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด

การรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครที่เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา http://ipa.vec.go.th พร้อมแนบหลักฐานนำไปยื่นที่หน่วยรับสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ด้วยตนเอง ณ หน่วยรับสมัครของจังหวัดทุกแห่ง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัครสอบตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (จะไม่จ่ายคืนให้ทุกกรณี)

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ  วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเข้ารับการทดสอบ ภาค ก และภาค ข. ร่วมทั้ง วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ทางเว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือเพื่อน ๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com ที่หัวข้อ "ประกาศรายชื่อ วัน เวลา สถานที่สอบ" หากมีประกาศออกมาแล้วจะแจ้งให้ทราบทันที

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ เพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น กรณีพิเศษ

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับตำแน่งงานล่าสุด