งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร

สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง สมัครสอบด้วยตนเอง เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ในตำแหน่งนิติกร รายละเอียด สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เปิดสอบพนักงานราชการ ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนิติการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวนว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (จะต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรองแล้ว)

การรับสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบพนักงานราชการ สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 19 - 22 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงานปรมณูเพื่อสันติจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมิน ภาค ก. และประกาศวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ภาค ก. ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ ป้ายปิดประกาศฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ และทางเว็บไซต์สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ www.oaep.go.th

สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ กำหนดสอบ ภาค ก. ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 สอบ ภาค ข. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 สถานที่สอบสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ จะประกาศให้ทราบต่อไป

รายละเอียด สำนักงานปรมณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการตำแหน่งนิติก ดังนี้
ประกาศ รับสมัครงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนิติกร

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
6 ต.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สำนักงานปรมณูเพื่อสันติพนักงานราชการเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด