งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 1 อัตรา รับสมัครงาน ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 57 - 9 ม.ค. 58 ในวันเวลาราชการ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงานราชการ ตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักงานปรมาณู เปิดรับสมัครงานด้วยตนเอง ตั้งแต่ 15 ธ.ค. 57 ถึง  9 ม.ค. 58 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง รับสมัครงานราชการ เพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอกภัยจากพลังงานปรมาณู สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ รับสมัครงานราชการ เพิ่มเติมดังนี้

ตำแหน่งงานที่ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครงาน

- ตำแหน่งนักนิวเคลียร์เคมีปฏิบัติการ
- อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตาม อ.ก.พ. กระทรวงกำหนด
- จำนวนบรรจุครั้งแรก 1 อัตรา ณ ศูนย์ปฏิบัติการการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ สำนักสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณู

คุณสมบัติผู้สมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ตามประกาศรับสมัครงานของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี  
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเคมี ทางวัสดุศาสตร์ หรือทางนิวเคลียร์เทคโนโลยี 
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาโท และผู้สมัครสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับนิวเคลียร์เคมี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี เช่น Word, Excel, PowerPoint เป็นต้น ทักษะการคำนวณ การจัดการข้อมูล มีการคิดวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน และการกำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอ

การรับสมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2557 ถึง 9 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สมัครสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบในอัตราตำแหน่งละ 300 บาท

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา  สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 23 มกราคม 2558 ณ ป้ายปิดประกาศ อาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และทางเว็บไซต์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ www.oaep.go.th (หรือผู้ที่สมัครสอบ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ jobatbangkok.com หาก สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่นี่
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติงานราชการรับสมัครงานเปิดรับสมัครงานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด