งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการทหารและพนักงานราชการ ปี 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการทหารและพนักงานราชการ ปี 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดเปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการทหารและพนักงานราชการ ปี 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กำหนดเปิดรับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการทหารและพนักงานราชการ เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 อัตรา นายทหารชั้นประทวน จำนวน 11 อัตรา และเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน 56 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม www.opsd.mod.go.th หัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก" ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ
ผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการทหารและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สามารถสมัครสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม www.opsd.mod.go.th หัวข้อ "การรับสมัครและสอบคัดเลือก" ตั้งแต่วันที่ 1 - 26 พฤษภาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

ทหารประทวนนายทหารประทวน ทหารสัญญาบัตรสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม


ตำแน่งงานล่าสุด