งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 2 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา สมัครสอบด้วยตนเองที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน อัตราว่าง 2 ตำแหน่ง
ค่าจ้างรายเดือน ๆ ละ 15,000 บาท
คุณสมบัติผู้สมัครงาน
ผู้สมัครงานเป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัครงาน (วัน เวลา สถานที่รับสมัครงาน)
ผู้ประสงค์จะสมัครงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สามารถเข้ารับการสอบคัดเลือกโดยให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนบริหารงานบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจำนวน 100 บาท

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ที่เว็บไซต์กระทรวงการคลัง www.mof.go.th ห้วข้อ ข่าวกระทรวง>ข่าวสมัครงาน และที่กระดานข่าว บริเวณชั้น 1 ลิฟต์คู่อาคารกระทรวงการคลัง

รายละเอียด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครงาน เพิ่มเติมดังนี้
- ประกาศรับสมัครงาน
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
15 ส.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังรับสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด