งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 5 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 5 อัตรา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เรื่อง สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ 

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ รายละเอียดตำแหน่งงาน อัตราว่างที่จะบรรจุแต่งตั้ง ดังนี้

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ
อัตราว่างที่จะบรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 - 16,500 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
- ผู้สมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ
- ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี หรือสุงกว่าของ สำนักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบกรอกข้อมูลการยื่นใบสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต http://job.mot.go.th หัวข้อ ใบสมัครออนไลน์ เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 มกราคม 2559 เปิดรับสมัครสอบไม่เว้นวันหยุดราชการ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมกำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้สมัครสอบทราบ ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ทางเว็บไวต์สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม http://job.mot.go.th หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน เลขประจำตัวสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ"

ผู้สนใจสมัครสอบเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ เพิ่มเติมที่นี่
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
3 ก.พ. 2560

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบหางานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด