งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

​สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 4-17 ก.ย. 2558


ประกาศ สำนักงานศาลปกครอง เรื่อง สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปที่ได้รับวุฒิปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ รวมเปิดรับสมัครสอบ 4 อัตรา สำหรับรายละเอียดสำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ดังนี้

ตำแหน่งงาน สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ

- ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
- อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 21,000 บาท
- จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดสอบของพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ผู้สมัครสอบงานราชการ สำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะต้องปฏิบัติงานวิชาการคดีปกครองในการศึกษา วิจัย วิเคราะห์ เปรียบเทียบแนวคำวินิจฉัยคำพิพากษา คำสั่งในคดีปกครองของไทยกับคำวินิจฉัยคดีปกครองของต่างประเทศ พัฒนาหลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายปกครองของไทยและต่างประเทศ รวมทั้งงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ช่วยเหลือตุลาการศาลปกครองในการดำเนินคดีปกครองตามที่ได้รับมอบหมาย และ/หรือปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานศาลปกครองหรือผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้สมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ
ผู้สมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกทางกฏหมายมหาชน ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง หรือจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง

การรับสมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
- ผู้สมัครสอบ สามารถขอรับใบสมัครสอบได้ที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง http://www.admincourt.go.th

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
- ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง สามารถสมัครสอบด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4-17 กันยายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 4 สำนักงานศาลปกครอง กรุงเทพมหานคร

ผู้สมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 200 บาท เมื่อสมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สำนักงานศาลปกครองจะไม่จ่ายคืนให้เมื่อได้ประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานศาลปกครอง กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกให้ทราบ ภายในวันที่ 24 กันยายน 2558 ทางเว็บไซต์สำนักงานศาลปกครอง หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์แห่งนี้ หัวข้อ "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ"

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ สำนักงานศาลปกครอง ดาวน์โหลด ประกาศและใบสมัครสอบที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
24 ก.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ ​สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ ตั้งแต่ 4-17 ก.ย. 2558
  1. สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

    สำนักงานศาลปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่ง พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ

ป้ายกำกับ

สอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ เปิดสอบ พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการพนักงานคดีปกครองปฏิบัติการสำนักงานศาลปกครองเปิดสอบงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด