งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

​สำนักงานศาลปกครอง เปิดสอบ พนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง
เรื่อง สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ


ด้วยสำนักงานศาลปกครอง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ในตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ ในสังกัดสำนักงานศาลปกครอง รายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่ สำนักงานศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

- ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
- อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท
- จำนวนตำแหน่งว่าง 4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง

- อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
- ผู้สมัครงาน ต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย รัฐศาสตร์ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

การับสมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง

- ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 12 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" หรือ www.admincourt.go.th
- ผู้สมัครสอบพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบไปชำระเงินได้ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่ 12 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2558 ภายในวันเวลาทำการของธนาคาร จำนวน 280 บาท
- หลังจากสำนักงานศาลปกครอง ปิดรับสมัครสอบแล้ว สำนักงานศาลปกครองจะกำหนดเลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบเลขประจำตัวสอบได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ" หรือ www.admincourt.go.th

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

สำนักงานศาลปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ทางเว็บไซต์ http://job.admincourt.go.th หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" หรือ www.admincourt.go.th

สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ สำนักงานศาลปกครอง เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งเลขานุการประจำองค์คณะ สามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน ได้ที่นี่
- ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
20 พ.ย. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

เลขานุการประจำองค์คณะ พนักงานราชการศาลปกครองสำนักงานศาลปกครองเปิดสอบเปิดรับสมัครงานสมัครงาน


ตำแน่งงานล่าสุด