งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ที่เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) ในสังกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รายละเอียดดังนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กำหนดสอบในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่สอบ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
วิชาสอบ
ทดสอบความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการวิเคราะห์ทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยวิธีสอบข้อเขียนเกี่ยวกับ
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

รายละเอียด สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ดังนี้

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)       
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
 
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)       
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  1. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รับสมัคร 2 อัตรา

    ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ระดับปริญญาโท) ผู้สนใจสมัครสอบ ดูรายละเอียดดังนี้

ป้ายกำกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัน เวลา สถานที่สอบ


ตำแน่งงานล่าสุด