งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง และเรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศผลสอบงานราชการ ตำแหน่งพนักงานวางผังเมือง และเรียกบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 1

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดรับสมัครสอบ ไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 บัดนี้การสอบคัดเลือกสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จึงประกาศรายชื่อผู้ป่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้ผู้มีราชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 

หากมีรายละเอียด สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เรียกบรรจุแต่งตั้งเพิ่มเติมจะนำมาแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการสอบและขึ้นบัญชีได้ทราบทันทีค่ะ
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

กรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสอบปิดรับสมัครสอบเปิดสอบงานราชการประกาศผลสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด