งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา เปิดรับสมัครสอบ ถึง 13 ก.พ. 2558

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา เปิดรับสมัครสอบ ถึง 13 ก.พ. 2558
 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบงานราชการ ตามประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เปิดรับสมัครสอบเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา เพื่อบรรจุเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จึงประกาศรับสมัครสอบ สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ตำแหน่งงานที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบ

ตำแหน่งพนักงานโยธา กลุ่มงานเทคนิค
อัตราค่าตอบแทนที่ผู้สมัครสอบ จะได้รับ 13,800 บาท
จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติผู้สมัครสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้สมัครสอบ ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ

วัน เวล สถานที่รับสมัครสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สมัครสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท

การประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 และทาง http://www.dpt.go.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครงาน" หรือสามารถติดตามได้ที่นี่ jobatbangkok.com หากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ แล้วจะนำมาแจ้งให้ทราบทันที

สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดาวน์โหลดประกาศ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบ เพิ่มเติมได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
20 ก.พ. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอบงานราชการ เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานโยธา เปิดรับสมัครสอบ ถึง 13 ก.พ. 2558
  1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานโยธา [สอบ 27 ก.พ. 2558]

    สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งพนักงานโยธา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดทดสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ป้ายกำกับ

อุบลราชธานีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดสอบกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบเปิดสอบงานราชการงานราชการ


ตำแน่งงานล่าสุด