งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 [สมัครสอบงานราชการ ด้วยตนเอง]

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ 1 อัตรา สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ วันที่ 2 - 12 มิ.ย. 2558 [สมัครสอบงานราชการ ด้วยตนเอง]

ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และอัตราเงินเดือนที่ผู้สมัครงาน สำนักงาน กศน. จะได้รับ

ผู้สมัครงาน กศน. ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ จะได้รับเงินเดือนในอัตราระหว่าง 15,000 - 16,500 บาท ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดอัตราเงินเดือนให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งและที่แก้ไขเพิ่มเติม

รายละเอียด สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
กศน. เปิดรับสมัครงาน : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง : มัณฑนากร
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนอัตราว่างที่ กศน. จะบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งอัตราว่างที่ สำนักงาน กศน. จะบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งเลขที่ 801 ตำแหน่งมัณฑนากรปฏิบัติการ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จำนวน 1 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัครสอบงานราชการ สำนักงาน กศน. ผู้สมัครสอบ สำนักงาน กศน. ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ทาการออกแบบภายใน หรือทางการตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางการออกแบบภายใน
กำหนดการและวิธีการสมัครงาน สำนักงาน กศน. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบงานราชการ สำนักงาน กศน. สามารถขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครงาน และยื่นใบสมัครงาน สำนักงาน กศน. ด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ในวันและเวลาราชการ ภายในวันและเวลาราชการ และผู้สมัครงาน สำนักงาน กศน. ต้องชำระเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 200 บาท
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : รายละเอียดตาม www.nfe.go.th
ทักษะ/สมรรถนะ : รายละเอียดตาม www.nfe.go.th
   
กำหนดการประกาศรายชื่อสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ สำนักงาน กศน. สำนักงาน กศน. กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกให้ทราบ ณ กลุ่มการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กทม. 10300 ทางเว็บไซต์ http://www.nfe.go.th ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
เงื่อนไข : ไม่รับโอน
เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558
ประกาศรับสมัครงาน สำนักงาน กศน. เพิ่มเติม
Website : http://www.nfe.go.th

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
1 ก.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สมัครงาน มัณฑนากร หางาน มัณฑนากรเปิดรับสมัครงานสอบ สำนักงาน กศนสำนักงาน กศน


ตำแน่งงานล่าสุด