งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

หมวกนิรภัย หรือ หมวกกันน็อค ไม่รัดสายรัดคางใต้หมวกกันน็อค ผิดกฎหมาย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ข้อ 3

พอดีว่าผมเป็นแฟนเพจ ปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ของทนายใจดีคนหนึ่งอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์และอยากให้เพื่อน ๆ ได้อ่านกันครับอย่างน้อยก็เป็นการระมัดระวัดตัวก็ดีครับ

มีแฟนเพจส่งรูปใบสั่งมาให้ดู แล้วถามว่า ความผิดฐานไม่รัดสายรัดคางใต้หมวกกันน็อค มีด้วยหรือ
ตอบว่า มีครับ ใบสั่งนี้ถูกต้อง ไม่มั่ว เพราะกฎหมายบังคับให้รัดสายรัดใต้คางด้วย ตามกฎกระทรวงฯ ข้อ 3

***กฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พ.รบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“หมวกนิรภัย” หมายความว่า หมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่
และโดยสารรถจักรยานยนต์

“หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงปิดด้านข้าง ด้านหลัง ขากรรไก และคาง ในกรณีที่มีบังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี

“หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลัง ด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมา ตลอดจนถึงปลายคาง ในกรณีมีที่บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี

“หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ” หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือกหมวกเป็นรูปครึ่งวงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอระดับหู ในกรณีที่มีบังลม บังลมต้องทำจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี

ข้อ 2 หมวกนิรภัยให้ใช้ได้ทั้งสามแบบ คือ หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า หมวกนิรภัยแบบเต็มใบ และหมวกนิรภัยแบบครึ่งใบ
ในกรณีที่ได้มีการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว หมวกนิรภัยแบบใดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตรภัณฑ์อุตสารหกรรมแล้ว หมวกนิรภัยที่จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข้อ 3 ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ผู้ขับขี่และคนโดยสารต้องสวมหมวกนิรภัยโดยจะต้องรัดคางด้วยสายรัดคางหรือเข็มขัดรัดคางให้แน่นพอที่จะป้องกันมิให้หมวกนิรภัยหลุดจากศีรษะได้หากเกิดอุบัติเหตุขอบคุณข้อมูลกฎหมายดี ๆ ครับ
 
แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

หมวกนิรภัยกฎหมาย


ตำแน่งงานล่าสุด