งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 12 ต.ค. 2558

ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) เรื่อง อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 65 อัตรา รวม 16 สาขาวิชาเอก รายละเอียดต่าง ๆ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) ดังนี้

สาขาวิชาที่ อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งครูผู้ช่วย อบจ.ชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบ จำนวน 16 สาขาวิชาเอก รวม 65 อัตรา รายละเอียดดังนี้
1.สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 19 อัตรา
2.สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 9 อัตรา
3.สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา
4.สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 2 อัตรา
5.สาขาวิชาเอกดนตรี จำนวน 3 อัตรา
6.สาขาวิชาเอกดนตรีพื้นเมือง(อิสาน) จำนวน 2 อัตรา
7.สาขาวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 1 อัตรา
8.สาขาวิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา
9.สาขาวิชาเอกแนะแนว จำนวน 1 อัตรา
10.สาขาวิชาเอกวัดผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
11.สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
12.สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา
13.สาขาวิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา
14.สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา
15.สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
16.สาขาวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับ

1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,050 บาท
2. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
3. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี ผู้มีประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย 15,800 บาท
4. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ให้ได้รับอัตราเดือนอันดับครูผู้ช่วย ขั้น 17,690 บาท

วิธีการรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ)

ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบ ครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) สามารถสมัครสอบด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. ถึงวันที่ 9 ต.ค. 2558 ทางเว็บไซต์ www.chpao.org หรือ http://chpao.thaijobjob.com 

ผู้สมัครสอบ นำแบบฟอร์มการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) ไปชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ภายในวันเวลาทำการของธนาคาร

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท

กำหนดการประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) กำหนดประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.chpao.org หรือ http://chpao.thaijobjob.com

สำหรับผู้สนใจ สมัครสอบ ครูผู้ช่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) สามารถดูรายละเอียดตามประกาศรับสมัครสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (อบจ.ชัยภูมิ) ได้ทางเว็บไซต์ หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่ ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
22 ต.ค. 2558

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ อบจ.ชัยภูมิ เปิดสอบครูผู้ช่วย เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. - 12 ต.ค. 2558
  1. อบจ.ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

    อบจ. ชัยภูมิ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ป้ายกำกับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สอบ ครูผู้ช่วย อบจ ชัยภูมิ อบจ ชัยภูมิสอบ ครูผู้ช่วยเปิดสอบ ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย


ตำแน่งงานล่าสุด