งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

อย. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ส.ค. 2559


ประกาศสำนนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)

อย.เปิดสอบเข้ารับราชการทางอินเตอร์เน็ต รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559

ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวน 10 อัตรา

2. ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ(วุฒิปริญญาโท)
อัตราเงินเดือนระหว่าง 17,500 - 19,250 บาท
จำนวน 9 อัตรา

การรับสมัครสอบ(วัน เวลา สถานที่เปิดรับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสำนนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ตลอด 24 ชม. สมัครสอบได้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการทางเว็บไซต์สำนักงาน อย. www.fda.moph.go.th ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
สำนนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอนให้ผู้สมัครสอบทราบภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ทางเว็บไซต์สำนักงาน อย. ในหัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"
 
สำนนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รายละเอียดประกาศรับสมัครสอบ สำนนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ดังนี้
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครงาน
 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
15 ส.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ อย. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ รับสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 ส.ค. 2559
  1. อย. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบงานราชการ นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

    สำนนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดสอบข้อเขียน วันที่ 27 สิงหาคม 2559

ป้ายกำกับ

สำนนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอยรับสมัครสอบเปิดสอบเปิดรับสมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด