งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2559


ประกาศเทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี พ.ศ.2559 รายละเอียด เทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดสอบครูผู้ช่วย ดังนี้

ด้วยเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล(ตันติวิท) ประจำปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดสาขาวิชาที่ เทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดสอบ ครูผู้ช่วย ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครสอบ ดังนี้
1. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา
2. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
3. สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 2 อัตรา
4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
7. ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ (วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบ)
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบครูผู้ช่วย เทศบาลตำบลเชิงทะเล ติดต่อขอซื้อใบสมัครสอบในราคาชุดละ 200 บาท ตั้งแต่วันเริ่มรับสมัครสอบแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม - 9 กันยายน 2559 (รับสมัครสอบไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครสอบได้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
1. เทศบาลตำบลเชิงทะเล จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 14 กันยายน 2559 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล และทางเว็บไซต์ www.cherngtalaymuni.go.th 
2. วัน เวลา สถานที่สอบ ตารางสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะประกาศให้ทราบก่อนวันสอบแข่งขันไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ (วันที่ 22 กันยายน 2559) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล ทางเว็บไซต์ www.cherngtalaymuni.go.th 
 
เทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
รายละเอียด เทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดสอบครูผู้ช่วย เพิ่มเติมที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย


 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
14 ก.ย. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ
เกี่ยวข้องกับ เทศบาลตำบลเชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2559
  1. เทศบาลตำบลเชิงทะเล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

    เทศบาลตำบลเชิงทะเล แระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ ครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ป้ายกำกับ

พนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลเชิงทะเลครูผู้ช่วยเปิดรับสมัครสอบ


ตำแน่งงานล่าสุด