งานราชการ เปิดสอบ สมัครงานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2559

เปิดรับสมัครสอบ อัยการผู้ช่วย ประจำปี 2559 (สนามใหญ่) จำนวน 200 อัตรา

เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2559 (สนามใหญ่) จำนวน 200 อัตรา

สำนักงานอัยการสูงสุด โดย คณะกรรมการอัยการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการอัยการ ตำแหน่งอัยการผู้ช่วย ประจำปี 2559 (สนามใหญ่) จำนวน 200 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการอัยการ เปิดรับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่) ซึ่งมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 ดังต่อไปนี้
  1. ให้สำนักงานอัยการสูงสุดบรรจุผู้ที่สอบคัดเลือกได้เป็นข้าราชการอัยการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ๋) จำนวนไม่เกิน 200 อัตรา
  2. ให้ผู้สมัครสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่) ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเองทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์สำนักงานอัยการสูงสุดหรือสำนักงานคณะกรรมการอัยการที่ https://www.ago.go.th หรือ https://cmiss.ago.go.th หรือทางเว็บไซต์การรับสมัครสอบที่ https://ago-cmiss.job.thai.com โดยให้ผู้สมัครสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 ลงทะเบียนสมัครสอบได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2559 (สมัครสอบได้ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  3. ให้ผู้สมัครสอบอัยการผู้ช่วย อ่านคู่มือการรับสมัครสอบอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่) ก่อนลงทะเบียนสมัครสอบ (ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์การรับสมัครสอบและเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอัยการ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถส่งใบสมัครสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่) ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการสมัครสอบ
  4. ให้ผู้สมัครสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2559 ดังต่อไปนี้ต้องส่งหลักฐานประกอบการสมัครสอบต่อคณะกรรมการอัยการ ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ลงทะเบียนสมัครสอบ ตามรายละเอียดในคู่มือการรับสมัครสอบคัดเลือกอัยการผู้ช่วย (สนามใหญ่)
  • ผู้สมัครสอบที่เคยสมัครสอบแต่ไม่มีสิทธิสอบข้อเขียน
  • ผู้สมัครสอบอัยการผู้ช่วยที่เคยได้รับการประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน แต่ไม่มีสิทธิเข้าสอบปากเปล่า
  • ผู้สมัครใหม่และใช้สิทธิประกอบวิชาชีพอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ใน พรบ.ข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2543 หรือระเบียบคณะกรรมการอัยการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่)
  • ลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ago.go.th หรือ https://cmiss.ago.go.th หรือทางเว็บไซต์การรับสมัครสอบที่ https://ago-cmiss.job.thai.com
  • อ่านคู่มือการสมัครสอบอัยการผู้ช่วย พ.ศ. 2559 (สนามใหญ่)
  • ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกตามขั้นตอนที่ปรากฎในคู่มือการสมัครสอบคัดเลือก (สนามใหญ่)

รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการสมัครสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2559 เพิ่มเติมดาวน์โหลได้ที่นี่
- ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอัยการผู้ช่วย ปี 2559
 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
5 ธ.ค. 2559

แชร์ตำแหน่งงานที่เปิดสอบถึงเพื่อน ๆ ของคุณ

ป้ายกำกับ

สอบอัยการ สนามใหญ่ เปิดสอบอัยการผู้ช่วยสอบอัยการผู้ช่วย


ตำแน่งงานล่าสุด